Mitt batteri fungerar inte – vad gör jag?

 1. Kontrollera att batteriet har strömtillförsel och är påslaget (Lampan som sitter på sidan av batteriet ska lysa starkt).
 2. Felsök därefter växelriktaren (Problem med växelriktaren kan leda till problem i batteriet).
  • Kontrollera att växelriktaren är igång och har strömtillförsel.
  • Dubbelkolla alla lampor på växelriktaren och felsök mha manualen. Lyser lampan rött (på växelriktaren) kan du behöva stänga av genom att först stänga av batteriet och sedan växelriktaren.  Starta sedan om genom att slå på växelriktaren och sedan batteriet.
   • Du startar växelriktaren genom att slå på AC- och sedan DC-brytaren.
   • Du startar batteriet genom att dra upp säkringarna.
 3. Kolla om din jordfelsbrytare har lös ut
 4. Om inget av ovan fungerar kontakta oss så hjälper vi dig support@wettersol.se  
Såhär startar du din anläggning