Vad är en luftvärmepump?

Luftvärmepumpen består av två delar, en inomhus och en utomhus. Utomhusdelen suger in luft till inomhusdelen som värmer luften och blåser ut varm luft över en mindre del av huset exempelvis ett garage. Luftvärmepumpens lägre kapacitet gör att den oftast används som ett komplement till annan värmekälla.

På grund av sin enkelhet är det en betydligt billigare värmekälla jämfört med andra tillvägagångssätt, men driftskostnaden är högre samtidigt som det krävs flera stycken för att värma ett helt hus.