Reglerna kring skattereduktion för grön teknik

Från 2021 är det skattereduktion för grön teknik (även kallat energi-ROT) som gäller istället för solcellsbidrag. Hurra säger vi! Äntligen kan vi dra av bidragsdelen direkt på fakturan. Inget mer väntande och krångliga procedurer för att ansöka och begära utbetalning av bidrag. Bidraget fungerar som vanligt ROT-avdrag och är på 15% upp till totalt 50 000 kr i skattereduktion per år. Summan dras av direkt på fakturan av oss.

15% skatteavdrag

Bidraget för solcellsanläggningar på 15% förutsätter följande:
Solcellsanläggningen är nätansluten (inga off-grid system).
Bostaden eller bostadsrätten (genom upplåtelse) måste ägas av den som begär avdraget.
Bidraget gäller även ny bostadsbyggnad under uppförande som ägs av dig som privatperson.

50% skattereduktion

  • Batteri: Energilagring i batteri har ett separat bidrag.
    Skattereduktion med 50% av kostnaden medges för arbete och material upp till 50 000kr/år. Detta gör att det äntligen blir en rimlig kalkyl för den som väljer till ett batteri till sin solcellsanläggning.
  • Elbilsladdare: Elbilsladdare ges bidrag med 50%.
    Bidraget för elbilsladdare är även det 50% av kostnaden för material och arbete.

För den som köper allt material själv är det endast arbetskostnaden som är bidragsberättigad. Det gäller om man anlitar ett företag för att installera komponenterna. Det betyder att det mest lönsamma för dig som privatperson är att låta ett installationsföretag utföra anläggningen komplett, och att de köper in materialet. Det ger mer till dig i bidrag. Att dessutom slippa en himla massa arbete och dessutom få garantier på utfört arbete är ytterligare skäl till att låta exempelvis Wettersol ta ett helhetsgrepp.

Vill du ha mer information om hur skattereduktionen faktiskt går till? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Säljare Villa Wettersol

Kristofer Svensson

Säljare Villa

036-336 68 16