Timspot eller rörligt månadsmedelavtal – Vad skall man välja?

Från och med 2025 skall samtliga elabonnenter i Sverige ha fått sina elmätare utbytta för att kunna gå över till tim-mätning av sin elförbrukning. Bakgrunden är att elnätet inte räcker till för att alla skall kunna ladda sina elbilar samtidigt kl 17.00 i framtiden. Med timspotmätning blir det då naturligt dyrare elpris när efterfrågan är extra stor och det kommer bli lönsamt för dig som privatperson att styra större elförbrukning som laddning av elbil mm till andra tidpunkter.

Månadsavtal VS Timspotspris

Efter en höst och vinter där vi nästan varje dag fått läsa i tidningarna om de rekordhöga elpriserna kändes det tryggt att jag idag har ett elavtal som är baserat på ett rörligt månadsmedel, vilket betyder att jag betalar ett fast pris för elen oavsett vilken tidpunkt på dygnet jag förbrukat el. Eftersom mitt elavtal var baserat enbart på vattenkraft har priset varit relativt lågt, 2,29kr inkl. energiskatt, överföringsavgift och med moms/kWh. Jag blev därför nyfiken på att se hur min elräkning hade sett ut om jag valt timspotpris istället för ett rörligt månadsavtal för mitt hem.

Jag valde att titta på elförbrukningen för november månad vid detta tillfälle. Sannolikt hade resultatet sett annorlunda ut i december, då elpriserna skenade iväg än mer.

FAKTARUTA

Mitt månadsavtal är ett volymvägt genomsnitt över månaden. Det betyder att elbolaget beräknar vad snittpriset är utifrån när samhället i stort förbrukar som mest el under månaden. Dvs en större del av elpriset baseras på när förbrukningen är som högst totalt sett (morgon och kväll) än t.ex. mitt på natten.

Jämförelse

Förutsättningarna i denna jämförelse är mina egna timförbrukningsdata från min nätägares hemsida samt de historiska spotpriserna från Nordpool SE3 för denna period. Mitt hem förbrukade totalt 1773kWh i november 2021 och jag har inte gjort något annorlunda än brukligt vad gäller elförbrukning. Efter en hel del excel-pysslande var tabellerna redo att beräknas. 720 timmar från 1 november kl 00:00 till 30 November kl 23.59 var insamlade och sammanställdes tillsammans med aktuellt timspotpris.

Förutsättningar timpost: Aktuellt elpris per timme. Som lägst ca 3 öre och som högst 434 öre under november 2021.

Till timpriset tillkommer:

  • Energiskatt: 36 öre
  • Överföringsavgift: 20 öre
  • Moms, 25% på ovanstående:.

Detta har jämförts med mitt fasta elpris ink moms, skatt och överföringsavgift som tillsammans var 229 öre per kWh.

Total förbrukning var 1773,42 kWh och det pris jag fick betala för detta var 4063kr.

Diagrammet visar min elförbrukning per dag under November 2021

Prisskillnad i kr/dag

I diagrammet nedan har jag i efterskott sammanställt det uträknade timspotpriset dag för dag och jämfört med den dagliga kostnaden för faktisk förbrukning. Blå kurva är mitt rörliga månadsavtal, kostnad per dag och den orangefärgade linjen visar vad kostnaden per dag hade varit med timspot.

Det genomsnittliga månadspriset med timspotpris landade på 83,5 öre medans mitt fasta avtal var på 77,06 öre. Det som framkommer tydligt dock är att jag de allra flesta dagarna under november månad faktiskt sparat en hel del på att välja timspotpris istället för mitt månadsmedel. Endast dagarna i slutet av månaden då elpriset skenade till extremtoppar samtidigt som min förbrukning var ovanligt hög (främst pga kyla) hade jag fördel av mitt månadsavtal.

Går man ännu djupare in i statistiken visar det sig att av de 720 timmarna i november var det 591 timmar där timspotberäknad förbrukning var lägre än mitt månadsmedel.

Fördel timspotsmätning

I diagrammet nedan visar jag prisskillnaden till fördel för timspot per dag (positiva värden). Som synes finns det de flesta dagar nästan 50kr/dag att spara! De dagar då timspot är negativt (dvs det kostar mer med timspot än månadsmedelavtal) är betydligt mindre än den sammanlagda nyttan. Iallafall under november månad 2021.

Vad skall man då dra för slutsats?

Är elhandlare som Greenly och tibber ett bra val, blir det mer ekonomiskt? För min egen del hade besparingen varit ca 30% lägre elräkning utan beteendeförändring med ett timspotpris-abonnemang på elförbrukningen, trots vintermånad med extrema priser och stor elförbrukning.

  1. Den kommande övergången till timspot-priser för alla kommer sannolikt leda till en besparing även om om man inte ändrar sin elförbrukning i stort jämfört med ett månadsmedel / rörligt avtal idag.
  2. Trots högre priser vid några få tillfällen kommer det vara billigare de flesta dagarna.
  3. Med ökad medvetenhet om elpriset och därmed anpassning av förbrukning finns det stora pengar att spara.
  4. Att välja Greenely, Tibber eller ett timspotpris hos din elhandlare idag gör sannolikt också att man kan få bättre betalt för sin solel. Men detta kommer jag analysera separat vid ett annat tillfälle.

// Magnus