DEL 2: Ekonomin med solceller, batteri och timspotpris

I förra artikeln, Del 1, pratade vi om hur man med ett batteri kan öka egenanvändningen av sin egenproducerade solel och därav också påverka sina elräkningar. Kunden i exemplet har investerat i 13 kW solceller, ett 10 kWh batteri och köper dessutom el per timma via Tibber. I denna artikel diskuterar vi solcellernas påverkan på elräkningarna. Vi kollar även på vilka dolda besparingar som finns när du säljer och använder egenproducerad solel, samt om man ska satsa på månadsrörligt elpris eller timspotpris när man har solceller och solcellsbatteri.

Perioden vi tittar på är mars månad 2022, en av de dyraste elprismånaderna hittills i Sverige, i jämförelse med mars månad 2021.

Elräkning mars 2021 vs mars 2022 – solcellernas påverkan:

Vår kund hade Tibber med timspotpris även mars månad förgående år, 2021. Då hade solcellerna och batteriet ännu inte installerats. Låt oss titta tillbaka på hur elräkningen såg ut då, med helt andra elpriser än i mars 2022:

Elräkningen för mars 2021:

Elräkning mars 2021, före solceller och batteri installerats.

Elförbrukningen var här något högre, 1733 kWh jämfört med mars 2022 som var på 1556 kWh (köpt el + egenanvändning). Elpriset däremot var betydligt lägre, 49 öre med moms per kWh för elhandeln. Total kostnad för mars 2021 var 850kr för elhandeln.

Elpriset i mars 2022 var 123 öre/kWh med moms för elhandeln på den del som köpts från elnätet via Tibber timspot. Det köptes in 936 kWh från elnätet. Resterande förbrukning kommer direkt från solcellerna och det betalas även ersättning för den solel som säljs ut på nätet. Netto är elräkningen på 735kr för mars 2022 före elnät & energiskatt-avgifter (se detta inlägg). Hade kunden istället behövt köpa in samtliga kWh som huset förbrukade i mars 2022 (1556kWh) hade kostnaden varit 123 öre med moms * 1556 kr + 31kr för Tibber abonnemang = 1945kr!

Detta gör att tack vare solceller och batteri hade kunden sparat 1945kr – 735kr = 1210kr på elhandeln för mars månad.

Dolda besparingar

Det skall också sägas att till elhandelskostnaden tillkommer även elnätsbolagen & statens avgifter som är 45 öre för elskatt och ca 25 öre i överföringsavgift per kWh med moms. Eftersom det på egenanvänd el inte betalas någon energiskatt eller överföringsavgift finns det en dold besparing här. Kalkylen ser ut så här:

På 1556kWh (total elförbrukning mars 2022) – 936kWh (köpt el från Tibber mars 2022) = 620kWh (egenanvändning) så har ytterligare 620kWh* 0,70kr (0,45kr energiskatt + 0,25kr överföringsavgift) = 434kr sparats!

Som om detta inte vore nog ges även 60 öre i skatterabatt för inmatad el, vilket ger ytterligare 449kWh (solelöverskott för mars 2022) * 0,60kr (skattereduktion för inmatad solel) = 269kr.

Netto blir alltså besparingen med timspotpris för mars 2022 följande:

 • 1210kr besparing pga solceller & batteri jämfört med att inte ha investerat i solceller och batteri.
 • 434kr i besparing på energiskatt och överföringsavgifter till följd av att elen produceras av dig själv.
 • 269kr i erhållen skattesubvention till följd av att ditt solcellsöverskott är miljövänlig el som kommer samhället till godo. Därav ges det en skattereduktion.

–> Total besparing med solceller och batteri jämfört med att inte ha detta med timspotpris under mars 2022 är därför: 1210kr + 434 kr + 269kr = 1913kr!

Månadsrörligt elpris eller timspotpris?

Hade vår kund valt att ha ett månadsrörligt elpris istället för timpris via Tibber så går lite vitsen med att tanka upp batteriet nattetid från elnätet förlorad. Dock blir det en än så länge obetald nätnytta (mindre belastning under toppbelastningstimmarna) när hemmet istället drivs via batteriet morgon och kväll. Räknar vi om förbrukningen med aktuella månadspriser blir elräkningen istället så här:

För mars 2022 var månadsrörligt medelpris (SE3) hos vattenfall 145.69 öre + moms = 182 öre /kWh.

 • Elräkning utan solceller med månadsmedel mars 2022: 1556kWh * 1,82kr = 2832kr
 • Elräkning med solceller med månadsmedel – såld solel = 1250kr.
  Solceller med månadsmedel = 936kWh * 1,82kr = 1703
  Såld solel = 449kWh (såld solel) * 100,77 öre = 453kr

  1703 – 453 = 1250
  (Även avdrag för nätnytta och skattereduktion kan räknas av om så önskas från denna kostnaden).

* Många elbolag betalar numera endast rörligt spotpris (månadsvägt) med antingen något avdrag eller litet tillägg. Därför används i kalkylen ovan spotpriset 100,77 öre för såld el, vilket var Tibbers månadsvägda rörliga spotpris för solel under mars 2022.

Slutsats för olika kombinationer av timspot eller månadsrörligt elpris:

 • Utan solceller: 2832kr för mars månads elräkning med månadsrörligt elpris.
 • Utan solceller men timspotpris på köpt el: 1953kr. (Besparing: 2832kr – 1953 kr = 879 kr till fördel timspot).
 • Med solceller & månadsrörligt elpris: 1250kr
 • Med solceller & timspotpris: 735 kr. (Besparing: 1250 – 735 = 515 kr till fördel timspot).

Slutsats

Slutsatsen blir att vill man göra största möjliga besparing skall man ha timspotpris, solceller och batteri samt aktivt ladda batteriet nattetid under de perioder då hemmets elförbrukning är så stor att den solel som batteriet laddas upp med inte räcker hela vägen till nästa dag. Denna period är egentligen oktober-mars. Från april och hela vägen fram till runt mitten av september kommer sannolikt solcellerna producera så mycket el att batteriet fylls varje dag. Din elförbrukning under kväll och natt bör då inte vara större än vad batteriet räcker till, dvs runt 10-15 kWh för att få en maximal egenanvändningsgrad och bäst ekonomi.

I detta fallet hade kunden det digitala elbolaget Tibber. Andra aktörer på den digitala elmarknaden är Greenely som erbjuder likande upplägg. Även Habo Kraft och Jönköping Energi i Wettersols närområde erbjuder timspot-abonnemang i olika former. Hör med just ditt elbolag om du har möjlighet att välja detta och om denna typ av el-abonnemang passar dig. Man bör vara medveten om att elpriset kan svänga väldigt mycket om man har timspotpris, och att timspot kanske inte är lämpligt för dig som har mycket stor elförbrukning vintertid och dagtid.


lev på solenergi