En solpanel är skadad – vad gör jag?

Anmäl ett supportärende till support@wettersol.se. Hur du anmäler ditt ärende finns beskrivet här. Mer information om hur du ska gå till väga om det gäller ett försäkringsärende finner du under frågan nedan.