Min anläggning fungerar inte/producerar mindre el – Varför?

 1. Har du fått din nya elmätare från ditt elnätbolag?
  När din solcellsanläggning blivit installerad måste ditt elnätbolag byta ut din elmätare. Detta tar olika lång tid hos olika elnätbolag. Om bytet av elmätare drar ut på tiden kan du kontakta ditt elnätbolag för att ta reda på när bytet är planerat att genomföras. Du ska inte starta anläggningen innan mätaren är bytt då det skulle medföra extra kostnader för dig som kund.
 2. Är AC- & DC-brytaren påslagen? 
  Om bytet av elmätare är genomfört och anläggning ändå inte producerar någon el kan du kontrollera att AC-brytaren (säkerhetsbrytaren) och DC-brytaren (på växelriktaren) är påslagen. Om inte, slå på AC- & DC-brytaren. Slå alltid av/på AC-brytaren först och sen DC-brytaren.
 3. Kontrollera växelriktarens ledlampa och eventuella felmeddelanden
  Om växelriktarens display är släckt bör du kontrollera samtliga säkringar i säkringsskåpet, inklusive huvudsäkringen.

  Solaredge
  Solaredge: Ljusspecifikationer

  Sungrow

 4. Visas något felmeddelande i displayen/har anläggningen tappat internetuppkopplingen?
  koppla SolarEdge växelriktare till WiFi i app. Användarbok Sungrow – Felmeddelanden
 5. Är solpanelerna fria från smuts/i skugga?
  Kontrollera om solpanelen som producerar mindre el täcks av skugga, snö, löv eller smuts. Det kan ibland störa produktionen. Hittar du inte någon orsak till felet är du välkommen att kontakta oss på support@wettersol.se. Se hur du anmäler ett supportärende här.