Min växelriktare visar en felkod – varför?

  1. Kontrollera din huvudsäkring och jordfelsbrytare. Åtgärda eventuella problem med dessa.
  2. Om problemet kvarstår är du välkommen att kontakta oss på support@wettersol.se. Se hur du anmäler ett supportärende här.