Beräkningsexempel – är solceller lönsamt?

Det som hållit tillbaka svenskarna från att köpa batterier till sina solcellsanläggningar har tidigare varit prisbilden och att batterierna fram tills för något år sedan haft begränsad kapacitet. Men också att det kräver en högre kunskapsnivå av din installatör, vilket gjort att många installatörer valt att slentrianmässigt säga att ”det är inte lönsamt”. Men saker förändras snabbt och idag kan man visst prata om att ett batteri kopplat till en solcellsanläggning resulterar i en god ekonomi. Låt oss förklara!

Exempel – villa med batteri och solceller

Dagens Batterier

Sedan några år tillbaka finns det batterier att komplettera sin solcellsanläggning med. Fram tills nyligen har dessa varit relativt dyra och med begränsad kapacitet. Detta ändrades när BYD för ett år sedan introducerade sina nya BYD HVM batterier som vi skrivit om tidigare.

Med dessa batterier kom flera fördelar:

  • BYDs batteri är modulärt, vilket innebär att man kan komplettera med fler moduler utifrån behov. T.ex. 4st celler för 11kWh lagring eller 6st för 16.6kWh lagring solel.
  • Batteriet har även litiumjärnfosfat (LiFePo4, även förkortat LFP) istället för Litium Kobolt (LMC), vilket är en avsevärt säkrare batterikemi.
  • LFP batterier har en användbar kapacitet på hela batteriet, vilket inte tidigare batterier hade. Dvs om man har ett 10kWh batteri kan det i och urladda 10kWh utan att detta sliter hårdare på batteriet. För LMC batterier var ofta ca 15% ej användbart.
  • LFP batterier kan även vara verksamma för urladdning ned till -20°C och fungerar upp till +50 grader, till skillnad från traditionella LMC batterier som behöver förvaras frostfritt.
  • Batterierna från BYD (och även Sungrow nu framöver) kan leverera en hög uteffekt på ca 10kW, vilket betyder att de är kraftfulla nog att kunna försörja en värmepump, spis eller motsvarande större 3-fas elförbrukare under kontinuerlig belastning.

Som ovan nämnt är det flera saker som hållit tillbaka svenskarna från att komplettera sina solcellsanläggningar med batterier. Prisbilden, den begränsade kapaciteten och okunskap är några av orsakerna. Men också att okunniga i branschen slängt sig med ”det är inte lönsamt” för att de inte vetat hur man installerar systemen. Men saker har förändrats och med dagens batteri och dessutom 50% skattereduktion kan man absolut dra slutsatsen att ett batteri kopplat till solceller resulterar i en god ekonomi.

Ökad egenanvändning av gratisproducerad, skatt- & och avgiftsfri el.

Den stora anledningen till att skaffa ett batteri är att öka andelen el från solcellsanläggningen som en kan använda själv. En typisk villa med 20’000kWh elförbrukning och en solcellsanläggning som ger 10’000kWh el per år säljer ca 7000 kWh och använder 3000kWh själv. Egenförbrukningen från solcellerna är alltså ca 40%.

Med ett batteri anslutet kommer solcellernas överskott som normalt skickas ut på elnätet först hamna i batteriet. När batteriet är fullt kommer du därefter börja sälja överskottet. Du använder alltså både mer av din egenproducerade solel och kan tjäna pengar genom att sälja resterande solel.

Efter solnedgång går huset automatiskt över till batteridrift tills batteriet är tomt. Denna el skulle du annars behöva köpa från elnätet.

Lite beräkningsteori!

Hos mig själv har jag ett 16,6kWh batteri installerat. Det ger mig uppskattningsvis ca 16kWh ytterligare egenanvändning per dag under det ljusa halvåret. Grovt räknat kan man tänka sig att solcellerna ger ett användbart överskott under ca 200 dagar per år för en villa med öst-västligt montage av solceller. Något fler dagar om solpanelerna är söder-vända och därmed kan ge fler dagar under vintern med ”överskottsproduktion”. Det betyder att man kan uppskatta den ökade egenanvändningen till ca 200 dagar x 16kWh = 3200kWh i ökad egenanvändning för att ha något att basera sin kalkyl på.

För villan i exemplet betyder det att andelen gratis-el nu är 3000kWh från solcellerna och 3200kWh via batteriet = 6200kWh av totalt 10000kWh solelproduktion. Man mer än fördubblar alltså sin egenanvändning när anläggningen kompletteras med ett batteri!

I pengar betyder detta att 6200kWh kan värderas till vad det kostat att köpa in elen med spotpris, skatt och moms. Med ett spotpris på ca 70 öre i snitt för solsäsongen 2021 (mars – oktober) skulle man schablonmässigt kunna värdera detta till: (spotpris, 70 öre, + energiskatt, 35 öre, + överföringsavgift, 20 öre ) + moms = 1,56 kr / kWh.

3000kWh direktanvänd solel = 1,56 * 3000kWh = 4’680 kr

3200 kWh sparad solel i batteri = 4’992kr

Exporterad solel (10000kWh – direktanvändning 3000kWh – 3200kWh via batteri)= 3800kWh:
Betalas med Spot (70 öre) + 60 öre skattesubvention = 4’940kr.

Totalt värde med batteri och solceller: 14’612 kr för en villa som producerar teoretiskt 10’000kWh /år.

Värdet av ett batteri ligger alltså inte strikt i det ekonomiska kalkylerandet med nuvarande ”låga” elpris, skatt, moms och subvention på såld solel som finns just idag. Värdet ligger i att en större andel el av ens elförbrukning kommer från el som inte är belagd med överföringskostnad, energiskatt eller moms. Vid ett framtida läge med ett sannolikt rejält ökat elpris (läs mer här) har man mindre exponering mot ”köpe-el”. Politiskt är subventionen på 60 öre sannolikt något som inte kommer finnas kvar över tid heller vilket då sänker värdet på priset man får när man säljer sin solel.

För att göra kalkylen ännu mer komplicerad så är det så att ju mer solceller som installeras desto billigare kommer solel vara på spotmarknaden under soliga sommardagar då alla solcellsanläggningar producerar som mest samtidigt. Det gör att man sannolikt inte kommer få samma pris när man har solel att sälja som när man behöver köpa el från nätet senare på kvällen. Ett batteri löser detta bekymmer på flera sätt. Bland annat genom ”gratis påfyllning” med solel under sommarhalvåret. Men det kan också programmeras att automatiskt tankas upp mitt i natten när elpriset är lågt under t.ex. vintern för att användas när elpriset är som allra högst på morgon och kväll!

Slutsats – solceller är lönsamt!

Slutsatsen av detta inlägg är att det som vid första anblick kanske inte verkar vara en direkt lönsam investering i dagsläget istället rymmer väldigt många uppenbara möjligheter som kan ge stora besparingar och nyttor. Att öka egenanvändningen kommer vara betydelsefullt när stödsystemen avskaffas och i takt med att elpriserna stiger. Att solceller + batteri är en försäkring mot full exponering av stigande elpriser har man lärt sig uppskatta den här sommaren då elpriset rusat långt bortom vad som varit ett normalt elpris historiskt. Att låta batteriet tankas upp dagtid och driva hemmet med billig el kvällstid tror jag kommer vara standard i framtiden. Men varför vänta tills dess?

// Magnus

Kontakta oss

Säljare Villa Wettersol

Kristofer Svensson

Säljare Villa

036-336 68 16